Nominace na prestižní ocenění v národní soutěži

CHYTRÁ MĚSTA PRO BUDOUCNOST 2017

pořádané pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

Projekt společnosti Brněnské komunikace a.s.
"Brňáci pro Brno"
byl nominován v prvním ročníku soutěže
Chytrá města pro budoucnost na ocenění v kategorii
Chytré město nad 50 tisíc obyvatel - konkrétní realizovaný projekt.

https://www.brnaciprobrno.cz
http://www.soutezchytramesta.cz