Tramvaj Plotní - soubor staveb

 • Předpokládaný termín zahájení

  01.03.2018

 • Předpokládaný termín ukončení

  31.08.2021

 • Dotčené ulice

  Dornych

  Plotní

  Zvonařka

 • Popis stavby

  Předmětem stavby je přeložení tramvaje z ulice Dornych do ulice Plotní a nové dopravní řešení celé lokality, které má za cíl zlepšit průjezdnost této oblasti. Dojde ke zkapacitnění ulice Dornych i křižovatky Dornych x Zvonařka a zklidnění ulice Plotní. Stavba probíhá po etapách. Probíhají rekonstrukce inženýrských sítí a komunikací v ulici Dornych a Plotní. Vzhledem k množství přeložek inženýrských sítí, výstavbě nových a následné opravě povrchů, bude omezen provoz i na ulici Zvonařka v obou směrech. Od 1.9.2019 je uzavřena ulice Plotní. Z důvodu stavebních prací na siln. I/42 (ul. Zvonařka) je uzavřen odbočovací pruh (nelze odbočit vlevo na siln. I/41 - do ul. Dornych).

 • Investor

  Ředitelství silnic a dálnic ČR, Statutární město Brno, Dopravní podnik města Brna a.s.

 • Aktuální stav

  V termínu od 10.5. do 10.6.2021 - dopravní omezení v ulici Dornych, částečná uzavírka.