Tramvaj Plotní - soubor staveb

 • Předpokládaný termín zahájení

  01.03.2018

 • Předpokládaný termín ukončení

  30.04.2021

 • Dotčené ulice

  Dornych

  Plotní

  Zvonařka

 • Popis stavby

  Předmětem stavby je přeložení tramvaje z ulice Dornych do ulice Plotní a nové dopravní řešení celé lokality, které má za cíl zlepšit průjezdnost této oblasti. Dojde ke zkapacitnění ulice Dornych i křižovatky Dornych x Zvonařka a zklidnění ulice Plotní. Stavba probíhá po etapách. Probíhají rekonstrukce inženýrských sítí a komunikací v ulici Dornych a Plotní. Do 31.8.2019 byla uzavřena ulice Dornych. Po jejím zprůjezdnění je uzavřena ulice Plotní (předpokládá se do 04/2021). Vzhledem k množství přeložek inženýrských sítí, výstavbě nových a následné opravě povrchů, bude omezen provoz i na ulici Zvonařka v obou směrech.

 • Investor

  Ředitelství silnic a dálnic ČR, Statutární město Brno, Dopravní podnik města Brna a.s.

 • Aktuální stav

  Od 1.9.2019 je uzavřena ulice Plotní. Z důvodu stavebních prací na siln. I/42 (ul. Zvonařka) je nadále uzavřen odbočovací pruh (nelze odbočit vlevo na siln. I/41 - do ul. Dornych). Provoz v ulici Zvonařka je v režimu 2+2 (předpokládá se do 29.2.2020). Z důvodu rekonstrukce tramvajové tratě probíhá od 10.2.2020 dopravní omezení v ulici Dornych (v úseku Křenová - Úzká) spočívající v omezení jízdních pruhů.