Auerswaldova (celá)-souvislá údržba chodníku

 • Lokalizace dle ÚMČ

  Sever

 • Začátek

  15. 05. 2017

 • Konec

  30. 11. 2017

 • Popis

  Stavební úpravy spočívají v odstranění stávajícího povrchu chodníku a podkladních vrstev chodníku. Upraví se pláň, vybudují se nové podkladní vrstvy a povrch se opatří novou betonovou dlažbou tl. 60 mm

 • Aktuální stav

  21.7.2017 dokončeno

 • Zhotovitel

  H.K.U., s.r.o., Poděbradova , Brno

 • Zodpovědný pracovník za zhotovitele

  Pavel Mokrý

 • Zodpovědný pracovník za Brněnské komunikace

  Ing. Jana Rutová