Badatelka Blanka - ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, p.o. - ORG 5406

 • Lokalizace dle ÚMČ

  Střed

 • Začátek

  15. 04. 2019

 • Konec

  02. 10. 2019

 • Popis

  Jedná se o přístavbu výtahové šachty, rekonstrukci souvisejících inženýrských sítí, opravu navazujícího obvodové pláště, výměnu okenních otvorů, opravu dotčené části střechy a vnitřních úprav v objektu.

 • Aktuální stav

  Odsouhlasen dodatek č. 1, probíhají stavební práce v učebnách fyziky, chemie a kabinetu.

 • Zhotovitel

  Moravská stavební unie -MSU s.r.o.

 • Zodpovědný pracovník za zhotovitele

  Ing. Marian Pala

 • Zodpovědný pracovník za Brněnské komunikace

  Bc. Marie Navrátilová