Bernáčkova most - rekonstrukce komunikace

 • Lokalizace dle ÚMČ

  Jih

 • Začátek

  09. 09. 2019

 • Konec

  31. 08. 2020

 • Popis

  Jedná se o demolici stávajícího mostu ev.č. BM-569 a výstavbu nové lávky pro pěší, cyklisty a in-line bruslaře ve stávající poloze. Konstrukce nové lávky celkové délky 55,25m a volné šířky 4,5m bude tvořena ocelovými obloukovými nosníky se zavěšenou železobetonovou spodní mostovkou. Součástí stavby budou i nutné přeložky inženýrských sítí a realizace provizorní lávky.

 • Aktuální stav

  Dne 9.7. 2020 bylo provedeno osazení ocelové nosné konstrukce lávky do mostního otvoru pomocí autojeřábu Terex Demag AC 700. V současnosti probíhá montáž bednění a ukládání výztuže železobetonové spřažené desky. Po dokončení bude následovat betonáž desky a montáž doplňkových konstrukcí.

 • Zhotovitel

  SIMOST s.r.o., FIRESTA - Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

 • Zodpovědný pracovník za zhotovitele

  Bc. Jakub Malík

 • Zodpovědný pracovník za Brněnské komunikace

  Ing. Robert Tylich