Bieblova (č.24-36)-souvislá údržba chodníku

 • Lokalizace dle ÚMČ

  Sever

 • Začátek

  29. 05. 2017

 • Konec

  23. 06. 2017

 • Popis

  Stavební úpravy spočívají v odstranění stávajícího povrchu chodníku (litý asfalt), sanaci podkladní vrstvy a opravy obrub. Povrch se opatří novou vrstvou z živice (vše do původní nivelety povrchu) a to v úseku čísel 2-36.

 • Aktuální stav

  21.6.2017 dokončeno

 • Zhotovitel

  Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o.

 • Zodpovědný pracovník za zhotovitele

  p. Plodík

 • Zodpovědný pracovník za Brněnské komunikace

  Ing. Jana Rutová