Brno, Údolní II, Lerchova II, Klácelova - rekonstrukce ulic

 • Lokalizace dle ÚMČ

  Střed

 • Začátek

  02. 05. 2018

 • Konec

  31. 01. 2020

 • Popis

  V rámci stavby bude provedena rekonstrukce kanalizace, vodovodu, komunikace (vozovky, parkovacích stání, chodníků a vjezdů, včetně nového odvodnění), tramvajové tratě ( včetně zastávek), trolejového vedení, veřejného osvětlení a přeložky plynovodu.

 • Aktuální stav

  Na ulici Lerchova je dokončena rekonstrukce kanalizace a přeložka vodovodu. Provádí se přeložka plynovodu a odvodnění komunikace. Před školou ve směru od náměstí Míru je dokončen chodník. Na ulici Klácelova je provedena pokládka nových konstrukčních vrstev na vozovce (bez živičných vrstev). Jsou dokončeny nové chodníky a vjezdy.

 • Zhotovitel

  FIRESTA + DS Brno

 • Zodpovědný pracovník za zhotovitele

  Ing. Miloš Raab

 • Zodpovědný pracovník za Brněnské komunikace

  Ing. Ctibor Pechart