Bytový dům Mostecká 10, Brno - zařízení sociálních služeb (ORG 5321)

 • Lokalizace dle ÚMČ

  Sever

 • Začátek

  02. 08. 2019

 • Konec

  01. 11. 2020

 • Popis

  Předmětem prací je změna dokončené stavby čtyřpodlažního objektu na ulici Mostecká 10, s přístavbou výtahové šachty ve dvorní části, a přízemní přístavbou orientovanou do dvora rozšiřující objekt o potřebný provozní prostor. Dispoziční a stavební řešení původně bytového domu bude přizpůsobeno pro provoz domova, pro osoby se zdravotním postižením, který bude poskytovat sociální péči pobytovou formou s cílem sociálního začlenění klientů do společnosti.

 • Aktuální stav

  Po předání staveniště zahájeny vyklízecí práce a odstraňování podlah v objektu.

 • Zhotovitel

  ESOX, spol. s.r.o.

 • Zodpovědný pracovník za zhotovitele

  Ing. Ivan Kozel

 • Zodpovědný pracovník za Brněnské komunikace

  Vladimíra Slabá