Celková rekonstrukce objektu Rooseveltova 13

 • Lokalizace dle ÚMČ

  Střed

 • Začátek

  15. 11. 2017

 • Konec

  10. 03. 2019

 • Popis

  Jedná se o rehabilitaci budovy Rooseveltova 13, která spočívá v kompletním odstrojení objektu, rekonstrukci rozvodů inženýrských sítí, stavebních úprav vnitřních prostor, výměně technického zařízení budov, úprav výměníkové stanice, obnovy fasády, úprav dvora, výsadby zeleně a rehabilitace dvorní budovy.

 • Aktuální stav

  Zahájeno přejímací řízení stavby, vedena jednání s vlastníkem sousedního objektu o umožnění vedení trasy kanalizace pod pozemkem souseda. Pozastaveny práce na objektu SO 03 do doby vyřešení trasy.

 • Zhotovitel

  OHL ŽS, a.s.

 • Zodpovědný pracovník za zhotovitele

  Ing. Bronislav Lunga

 • Zodpovědný pracovník za Brněnské komunikace

  Ing. Hana Bednářová