Černého (smyčka MHD)-souvislá údržba vozovky

 • Lokalizace dle ÚMČ

  Bystrc

 • Začátek

  05. 06. 2017

 • Konec

  10. 07. 2017

 • Popis

  Jedná se o souvislou údržbu vozovky a přilehlých chodníků. Ve vozovce se bude frézovat obrusná a ložná vrstva s následnou novou pokládkou asfaltobetonových vrstev. V chodnících bude odstraněn litý asfalt a bude nahrazen povrchem z asfaltobetonu. Součástí údržby je i výměna silničních a chodníkových obrubníků.

 • Aktuální stav

  V současné době je položeno asfaltové souvrství

 • Zhotovitel

  DS Brno

 • Zodpovědný pracovník za zhotovitele

  Ing. Bajgar

 • Zodpovědný pracovník za Brněnské komunikace

  Ing. Martin Smejkal