Chalabalova (celá) - souvislá údržba chodníku

 • Lokalizace dle ÚMČ

  Kohoutovice

 • Začátek

  13. 05. 2019

 • Konec

  10. 08. 2019

 • Popis

  Stavební úpravy spočívají v odstranění stávajícího povrchu chodníku z litého asfaltu a podkladních vrstev. Upraví se pláň, vybudují se nové podkladní vrstvy a povrch se opatří vrstvou ACO 8+

 • Aktuální stav

  Byl odtěžen původní povrch chodníku a probíhá osazování nových obrub

 • Zhotovitel

  Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o.

 • Zodpovědný pracovník za zhotovitele

  František Svoboda - tel. 602 731 788

 • Zodpovědný pracovník za Brněnské komunikace

  Ing. Jana Rutová