Dlážděná (Borovník - Stará dálnice) - souvislá údržba vozovky

 • Lokalizace dle ÚMČ

  Žebětín

 • Začátek

  11. 09. 2021

 • Konec

  30. 09. 2021

 • Popis

  Jedná se o souvislou údržbu vozovky, kde bude vyměněno asfaltobetonové souvrství za nové včetně dosypání krajnic.

 • Aktuální stav

  Probíhá pokládka ložné vrstvy vozovky.

 • Zhotovitel

  Brněnské komunikace a.s.

 • Zodpovědný pracovník za zhotovitele

  Ladislav Kuschel

 • Zodpovědný pracovník za Brněnské komunikace

  Ing. Martin Smejkal