Dychtivá očka – budova Vranovská 17 při ZŠ a MŠ Brno, Merhautova 37“ (ORG 5401)

 • Lokalizace dle ÚMČ

  Sever

 • Začátek

  04. 07. 2019

 • Konec

  01. 12. 2019

 • Popis

  Předmětem prací je zřízení pěti odborných učeben ve 3.NP stávajícího objektu školy, včetně navazujícího zázemí (tj. skladů a kabinetů) a zřízení WC pro ZTP ve 3.np. Dále projekt řeší přístavbu nového osobního výtahu v atriu školy v místě původního nevyhovujícího výtahu, který bude vybourán. Současný stav budovy odpovídá jejímu stáří, nosné konstrukce nevykazují žádné viditelné poruchy ani nadměrné deformace. Obvodové stěny ani střední zdi nevykazují trhliny či jiné poruchy, které by svědčily o nadměrném sedání objektu nebo jiných pohybech podloží. Vizuální prohlídkou objektu nebyly zaznamenány žádné poruchy nosných ani jiných konstrukcí objektu, které by signalizovaly přetížení stávajících průřezů.

 • Aktuální stav

  Pokračují práce na demontáži stávajících podlah, ukončena demolice výtahové šachty a zahájeny práce na rozvodech inženýrských sítí ve III. NP.

 • Zhotovitel

  SKR stav s.r.o.

 • Zodpovědný pracovník za zhotovitele

  Ing. Petr Durčák

 • Zodpovědný pracovník za Brněnské komunikace

  Vladimíra Slabá