Hostislavova u rybníka - souvislá údržba chodníku

 • Lokalizace dle ÚMČ

  Žebětín

 • Začátek

  16. 04. 2019

 • Konec

  14. 05. 2019

 • Popis

  Stavební úpravy spočívají v odstranění stávajícího povrchu chodníku a podkladních vrstev. Upraví se pláň, vybudují se nové podkladní vrstvy a povrch se opatří vrstvou

 • Aktuální stav

  Stavba dokončena

 • Zhotovitel

  H.K.U. spol. s r.o.

 • Zodpovědný pracovník za zhotovitele

  Pavel Mokrý - tel. 608 776 932

 • Zodpovědný pracovník za Brněnské komunikace

  Ing. Jana Rutová