II/373 Brno, ul. Jedovnická – SO 103 Chodníky

 • Lokalizace dle ÚMČ

  Líšeň

 • Začátek

  24. 05. 2022

 • Konec

  30. 09. 2022

 • Popis

  Jedná se o stavební úpravy autobusových nástupišť a k tomu přilehlých chodníků, které budou dotčeny stavbou silnice II/373. Rekonstrukce se bude týkat zastávek IDS JMK „Velká Klajdovka“ a „Strnadova“ v obou směrech, včetně realizace bezbariérových úprav. Šířkové uspořádání chodníků a nástupišť bude zachováno dle stávajícího stavu.

 • Aktuální stav

  Stavba je prováděna v koordinaci s opravou vozovky (stavba SÚS JMK). V současné chvílí je téměř dokončena zastávka MHD "Strnadova" při levé straně komunikace (směr Slatina). Stavební práce na protější straně-zastávka MHD "Strnadova" (směr Ochoz u Brna) - budou pokračovat, jakmile to bude možné, s ohledem na nutnou koordinaci staveb.

 • Zhotovitel

  Brněnské komunikace a.s.

 • Zodpovědný pracovník za zhotovitele

  Josef Hanzl

 • Zodpovědný pracovník za Brněnské komunikace

  Ing. Veronika Belová