J. Faimonové (č.19-30)-souvislá údržba chodníku a vozovky

 • Lokalizace dle ÚMČ

  Líšeň

 • Začátek

  15. 05. 2017

 • Konec

  31. 08. 2017

 • Popis

  Jedná se o souvislou údržbu vozovky a chodníku. Výměna obrusné vrstvy vozovky, výměna konstrukce chodníku-nášlapná vrstva ACO, včetně výměny silničních a chodníkových obrubníků.

 • Aktuální stav

  stavba dokončena

 • Zhotovitel

  Brněnské komunikace a.s.

 • Zodpovědný pracovník za zhotovitele

  p. Skácel

 • Zodpovědný pracovník za Brněnské komunikace

  Ing. Martin Smejkal