Jana Nečase (Bráfova - Šmejkalova) - souvislá údržba chodníku

 • Lokalizace dle ÚMČ

  Žabovřesky

 • Začátek

  17. 05. 2017

 • Konec

  31. 08. 2017

 • Popis

  Oboustranná předlažba chodníků v úseku mezi ulicemi Bráfova a Šmejkalova

 • Aktuální stav

  28.6.2017 dokončeno

 • Zhotovitel

  Zemako s.r.o.

 • Zodpovědný pracovník za zhotovitele

  Ing. Petr Novotný

 • Zodpovědný pracovník za Brněnské komunikace

  Ing. Jana Rutová