Jemelkova - souvislá údržba chodníku

 • Lokalizace dle ÚMČ

  Starý Lískovec

 • Konec

  30. 06. 2018

 • Popis

  Stavební úpravy spočívají v odstranění stávajícího povrchu chodníku (BZD), upraví se pláň a položí se zpět stávající betonová zámková dlažba

 • Zhotovitel

  ZEMAKO s.r.o., obchodní a stavební činnost, Bohunická cesta 9, 664 48 Moravany u Brna

 • Zodpovědný pracovník za Brněnské komunikace

  Ing. Jana Rutová