Jihlavská - oprava chodníku

 • Lokalizace dle ÚMČ

  Starý Lískovec

 • Začátek

  25. 07. 2019

 • Konec

  20. 08. 2019

 • Popis

  Stavební úpravy spočívají v odstranění stávajícího povrchu chodníku a podkladních vrstev. Upraví se pláň, vybudují se nové podkladní vrstvy a povrch se opatří vrstvou asfaltobetonu

 • Aktuální stav

  Jsou položeny podkladní vrstvy

 • Zhotovitel

  ZEMAKO s.r.o., Bohunická cesta 9, 664 48 Moravany u Brna

 • Zodpovědný pracovník za Brněnské komunikace

  Ing. Jana Rutová