Kárníkova 6 - 12 - souvislá údržba chodníku

 • Lokalizace dle ÚMČ

  Řečkovice a Mokrá Hora

 • Začátek

  19. 04. 2019

 • Konec

  17. 05. 2019

 • Popis

  Stavební úpravy spočívají v odstranění stávajícího povrchu chodníku včetně podkladních vrstev chodníku. Upraví se pláň, vybudují se nové podkladní vrstvy a povrch se opatří novou betonovou dlažbou z BD tl. 60 mm.

 • Aktuální stav

  Stavba byla 17.5. dokončena

 • Zhotovitel

  TOPSTAV, s.r.o., Vranovská 65, Brno

 • Zodpovědný pracovník za zhotovitele

  Emanuel Přikryl - tel. 603 180 200

 • Zodpovědný pracovník za Brněnské komunikace

  Ing. Jana Rutová