Kořískova (Banskobystrická - Měříčkova) – souvislá údržba chodníku

 • Lokalizace dle ÚMČ

  Řečkovice a Mokrá Hora

 • Začátek

  15. 07. 2019

 • Konec

  20. 08. 2019

 • Popis

  Stavební úpravy spočívají v odstranění stávajícího povrchu chodníku včetně podkladních vrstev chodníku. Upraví se pláň, vybudují se nové podkladní vrstvy a povrch se opatří novou betonovou dlažbou

 • Aktuální stav

  V úseku Žitná - Vránova byly chodníky dokončeny, momentálně probíhá odtěžování staré dlažby v úseku Vránova - Banskobystrická