Kounicova (č. 60 - 66) - souvislá údržba chodníku

 • Lokalizace dle ÚMČ

  Královo pole

 • Začátek

  09. 05. 2019

 • Konec

  30. 06. 2019

 • Popis

  Jedná se o souvislou údržbu chodníku, kde bude vyměněna BD 30/30 za novou BD 20/20. Součásti údržby je i výměna chodníkových obrubníků.

 • Zhotovitel

  Simost

 • Zodpovědný pracovník za zhotovitele

  p. Kožnar

 • Zodpovědný pracovník za Brněnské komunikace

  Ing. Martin Smejkal