Křížkovského I - rekonstrukce chodníku

 • Lokalizace dle ÚMČ

  Střed

 • Začátek

  01. 06. 2021

 • Konec

  15. 06. 2022

 • Popis

  Stavba je v koordinaci s projektem rekonstrukce kanalizace a vodovodu BVK a.s.. Na staveništi postupně pokračují zemní práce, navážení jednotlivých konstrukčních vrstev chodníků, hutnění, montáž dlažeb a obrubníků.

 • Aktuální stav

  Budou opraveny chodníky v celé konstukční skladbě.

 • Zhotovitel

  FIRESTA - Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

 • Zodpovědný pracovník za zhotovitele

  Ivan Zelený

 • Zodpovědný pracovník za Brněnské komunikace

  Ing. Lada Vlčková