Nástavba školní budovy ZŠ Sokolova

 • Lokalizace dle ÚMČ

  Jih

 • Začátek

  07. 10. 2019

 • Konec

  05. 03. 2020

 • Popis

  Navržené stavební úpravy jsou zaměřeny na snížení energetické náročnosti objektu školy. Úpravy zahrnují zateplení fasády, zateplení soklové části objektu a zateplení střechy .

 • Aktuální stav

  Stále trvá zastavení prací do doby zpracování revize projektové dokumentace statiky.

 • Zhotovitel

  Tocháček spol. s.r.o.

 • Zodpovědný pracovník za zhotovitele

  Ing. Petr Málek