Obvodová (Valouškova-St. dálnice)-souvislá údržba chodníku

 • Lokalizace dle ÚMČ

  Bystrc

 • Začátek

  26. 06. 2017

 • Konec

  28. 07. 2017

 • Popis

  Jedná se o souvislou údržbu chodníku spočívající ve výměně konstrukčních vrstev chodníku, kde nášlapnou vrstvu bude tvořit povrch z asfaltobetonu. Součástí údsržby je i výměna silničních a chodníkových betonových obrubníků.

 • Aktuální stav

  pokládka nových chodníkových a silničních obrubníků

 • Zhotovitel

  Brněnské komunikace a.s.

 • Zodpovědný pracovník za zhotovitele

  p. Skácel

 • Zodpovědný pracovník za Brněnské komunikace

  Ing. Martin Smejkal