Odhlučnění tramvajové tratě Cejl - Zábrdovická

 • Lokalizace dle ÚMČ

  Sever

 • Začátek

  22. 10. 2018

 • Konec

  31. 01. 2020

 • Popis

  V návaznosti na stavební úpravy ve vozovce a přilehlých chodnících a plochách v úseku od křižovatky Cejl-Vranovská až po objekt Zábrdovická č.o. 10, dojde od 20.10.2018 k celoplošné uzavírce. V tomto úseku bude probíhat výměna tramvajové trati, přeložka sítí, pokládka nového vodovodního a kanalizačního řadu včetně nových přípojek. Po těchto úpravách bude následovat obnova komunikačních objektů, tj. vozovek a chodníků v dotčeném území.

 • Aktuální stav

  V současné době probíhají v úseku Cejl - Zábrdovický most práce na pokládce podkladní vrstvy z asfaltového betonu, dláždění chodníkových ploch, osazení kolejí tramajové trati. Dále probíhají práce na sanaci a betonování vyrovnávací vrstvy mostní konstrukce. V úseku Zábrdovický most - Vojenská nemocnice probíhají práce na pokládce kolejí tramvajové trati, rekonstrukce plynovodu, přeložky sítí a pokládka podkladní vrstvy z asfaltového betonu v prostoru před vojenskou nemocnicí.

 • Zhotovitel

  Společnost Zábrdovická (FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby; Dopravní stavy Brno; EUROVIA CS)

 • Zodpovědný pracovník za zhotovitele

  Bc. Martin Kozel

 • Zodpovědný pracovník za Brněnské komunikace

  Ing. Michal Hlavoň