Odstranění objektů v areálu LDN Červený kopec v Brně (ORG 2614)

 • Lokalizace dle ÚMČ

  Střed

 • Začátek

  18. 05. 2020

 • Konec

  17. 09. 2020

 • Popis

  Předmětem prací je odstranění objektů v areálu bývalé léčebny pro dlouhodobě nemocné na Červeném kopci. jedná se o asanaci objektů SO 01 Pavilon A, SO 02 Pavilon B, SO 03 Pavilon C, SO 04 Pavilon D, SO 05 Správní budova, SO 06 Zahradní domek, SO 07 Ozonizační stanice a márnice, SO 08.

 • Aktuální stav

  Pokračují práce na demolici části objektů bývalého areálu.

 • Zhotovitel

  L.N.O., s.r.o.

 • Zodpovědný pracovník za zhotovitele

  Ing. Libor Jirsík

 • Zodpovědný pracovník za Brněnské komunikace

  Ing. Radovan Kadláček