Okružní křižovatka Rebešovická - Davídkova - Roviny

 • Lokalizace dle ÚMČ

  Chrlice

 • Začátek

  19. 10. 2018

 • Konec

  31. 10. 2019

 • Popis

  Předmětem stavby je vybudování okružní křižovatky v místě stávající křižovatky Rebešovcká - Davídkova - Roviny. Okružní křižovatka bude kruhového tvaru s jednopruhovým okružním jízdním pásem o průměru 30 m. Vjezdy do křižovatky a výjezdy z ní budou rovněž jednopruhové. Stavba okružní křižovatky bude probíhat současně se stavbou na ulici Davídkova, kde Brněnské vodárny a kanalizace a.s. rekonstruují kanalizaci.

 • Aktuální stav

  V současné době probíhají drobné dokončovací práce (osévání svahů a dotčených ploch stavbou). Kruhový objezd včetně celé trasy ulice Davídkova byl 31. 8. 2019 do doby kolaudace uveden do předčasného užívání pro veškerou dopravu.

 • Zhotovitel

  Přemysl Veselý stavební a inženýrská činnost s.r.o.

 • Zodpovědný pracovník za zhotovitele

  Jiří Kosina

 • Zodpovědný pracovník za Brněnské komunikace

  Jan Pejša