Osikova - rekonstrukce chodníku

 • Lokalizace dle ÚMČ

  Jundrov

 • Začátek

  01. 10. 2021

 • Konec

  31. 05. 2022

 • Popis

  Jedná se o opravu chodníků na ulici Osiková v Brně Jundrově, a to v koordinaci s rekonstrukcí veřejného osvětlení, která bude realizovaná společností Technické sítě Brno a.s..

 • Aktuální stav

  Na stavbě probíhají dokončovací práce.

 • Zhotovitel

  DIRS Brno, s.r.o.

 • Zodpovědný pracovník za zhotovitele

  Ing. Pavel Rajf

 • Zodpovědný pracovník za Brněnské komunikace

  Ing. Lada Vlčková