Osová oprava lávky přes tramvaj

 • Lokalizace dle ÚMČ

  Starý Lískovec

 • Začátek

  31. 05. 2021

 • Konec

  31. 05. 2022

 • Popis

  Opava stávající lávky ev.č. BM-577 o rozpětí 22,54m a volné šířky mezi obrubami 10,2m, NK je tvořena žaluziovou deskou z předpjatých prefabrikovaných nosníků I-73. Obě opěry jsou masivní železobetonové plošně založené. Nosná konstrukce bude kompletně sanována s současně proběhne výměna ložisek a veškerého příslušenství mostu.

 • Aktuální stav

  Provedeny vozovkové vrstvy na mostě a v předpolí mostu včetně revizního schodiště. Následně bylo provedena montáž zábradlí, protidotykových zábran a osazení sloupů veřejného osvětlení. Po dokončení navazující opěrné zdi a jejího zásypu hlavní stavbou bude dokončeno osazení kanalizační šachty a navazujícího chodníku za opěrou lávky. Nyní probíhá zimní přestávka.

 • Zhotovitel

  SIMOST, s.r.o. a FIRESTA- Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

 • Zodpovědný pracovník za zhotovitele

  Ing. Daniel Kummer, Josef Otrhálek

 • Zodpovědný pracovník za Brněnské komunikace

  Ing. Robert Tylich