Parkovací stání Šeříková Jundrov

 • Lokalizace dle ÚMČ

  Jundrov

 • Začátek

  01. 11. 2021

 • Konec

  28. 02. 2022

 • Popis

  Jedná se o stavební práce spočívající ve vybudování nových parkovacích stání pro osobní vozidla na ulici Šeříková. Součástí stavby je přeložka veřejného osvětlení a stávájících chodníků.

 • Aktuální stav

  Stavba ukončena, bylo zahájeno přejímací řízení hotové stavby.

 • Zhotovitel

  H.K.U., spol. s.r.o.

 • Zodpovědný pracovník za zhotovitele

  Pavel Mokrý

 • Zodpovědný pracovník za Brněnské komunikace

  Ing. Lada Vlčková