Parkování a chodníky Chodská

 • Lokalizace dle ÚMČ

  Královo pole

 • Začátek

  01. 07. 2019

 • Konec

  31. 10. 2019

 • Popis

  Tato akce navazuje na rekonstrukci kanalizace a vodovodu, kterou jako investor zajišťovala společnost BVK a.s.. V rámci akce BKOM a.s. provádí úpravu zbylé části uličního profilu spočívající ve vybudování parkovacích míst a rozšíření chodníků. Rozsah úpravy zahrnuje úsek křižovatka Domažlická - křižovatka (zastávky) Dobrovského. Součástí stavby je rovněž přeložka kabelů veřejného osvětlení. Bude vybudováno 49 nových parkovacích míst a chodník.

 • Aktuální stav

  Probíhá konečná fáze úpravy chodníků a nově vytvořených parkovacích míst, která spočívá v pokládce betonové dlažby.

 • Zhotovitel

  OHL ŽS, a.s.

 • Zodpovědný pracovník za zhotovitele

  Ing. Jiří Galandr

 • Zodpovědný pracovník za Brněnské komunikace

  František Dobeš