Prodloužení cyklostezky v Chrlicích - Rebešovická, Davídkova, Roviny

 • Lokalizace dle ÚMČ

  Chrlice

 • Začátek

  16. 09. 2019

 • Konec

  31. 12. 2019

 • Popis

  Předmětem stavby je zajistit chybějící dopravní napojení stávající cyklostezky, vedoucí podél Dvorského potoka. Cyklistická a pěší doprava bude vedena přes navrženou lávku Dvorského potoka mimo hlavní dopravní prostor nově vybudované okružní křižovatky. Šířka cyklostezky bude 3 metry a délka cca 109 metrů.

 • Aktuální stav

  Byla provedena sanace pláně, pokládka 1. konstrukční vrstvy ze štěrkodrti a pokládka obrub. Probíhá navážení, rovnání a hutnění 2. konstrukční vrstvy z mechanicky zpevněného kameniva. V rámci lávky přes Dvorský potok, která je součástí cyklostezky bylo provedeno 6 ks mikropilotů pod základy. Probíhá vázání výztuže základů lávky.

 • Zhotovitel

  PŘEMYSL VESELÝ, stavební a inženýrská činnost, s.r.o.

 • Zodpovědný pracovník za zhotovitele

  Jiří Kosina

 • Zodpovědný pracovník za Brněnské komunikace

  Jan Pejša