Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla

 • Lokalizace dle ÚMČ

  Střed

 • Začátek

  30. 06. 2017

 • Konec

  30. 09. 2019

 • Popis

  Jedná se o rehabilitaci budovy Janáčkova divadla, která spočívá v kompletní výměně inženýrských sítí, stavebních úprav vnitřních prostor, výměně divadelní technologie a stavebních úprav vstupního schodiště a střešních pláštů. Dodatkem ke smlouvě o dílo jsou stavby rozděleny na tři etapy s novými termíny ukončení. Pro I. etapu termín ukončení nejpozději do 25. 10. 2018, pro II. etapu nejpozději do 30. 04. 2019, pro III. etapu nejpozději do 30. 09. 2019.

 • Aktuální stav

  Pokračují práce na III. etapě. Venkovní úpravy před dokončením.

 • Zhotovitel

  „MTS, IMOS a OHL pro Janáčkovo divadlo“

 • Zodpovědný pracovník za zhotovitele

  Ing. Radomír Richter

 • Zodpovědný pracovník za Brněnské komunikace

  Ing. Hana Bednářová