Rekonstrukce komunikace - Pohořelec

 • Lokalizace dle ÚMČ

  Střed

 • Začátek

  01. 07. 2019

 • Konec

  31. 10. 2019

 • Popis

  V rámci stavby bude provedena oprava komunikačních ploch a odvodnění komunikace vybudováním uličních vpustí včetně přípojek, které jsou zaústěny do kolektoru. Dále bude provedena úprava veřejného osvětlení, úprava kabelové sítě E.ON, výsadba zeleně a osazení mobiliáře.

 • Aktuální stav

  Byly provedeny nové konstrukční vrstvy a pokládka dlažby zpevněné plochy. Dále bylo provedeno založení pro výsadbu stromů, dokončena realizace nového veřejného osvětlení a osazení mobiliáře (lavičky a odpadkové koše).

 • Zhotovitel

  SKANSKA a.s.

 • Zodpovědný pracovník za zhotovitele

  Ing. František Chlup

 • Zodpovědný pracovník za Brněnské komunikace

  Ing. Ctibor Pechart