Rekonstrukce komunikace - přechod Rooseveltova - Divadelní

 • Lokalizace dle ÚMČ

  Střed

 • Začátek

  12. 09. 2019

 • Konec

  30. 09. 2019

 • Popis

  Stavební úpravy pěších tras tak, aby vyhovovaly požadavkům pro pohyb osob se sníženou schopností pohybu a orientace.

 • Aktuální stav

  Na ulici Rooseveltova probíhá osazení snížených obrubníků v místě přechodů a reliéfní dlažby.

 • Zhotovitel

  ZEMAKO, s.r.o.

 • Zodpovědný pracovník za zhotovitele

  Ing. Petr Novotný

 • Zodpovědný pracovník za Brněnské komunikace

  Ing. Petr Ovesný