Rekonstrukce komunikace - vnitroblok Šumavská

 • Lokalizace dle ÚMČ

  Žabovřesky

 • Začátek

  16. 05. 2019

 • Konec

  31. 12. 2019

 • Popis

  V rámci stavby bude provedena rekonstrukce dešťové kanalizace, uličních vpustí s přípojkami, komunikace (vozovky, parkovacích stání, chodníků), veřejného osvětlení, přeložky NN, sadových úprav a mobiliáře.

 • Aktuální stav

  Probíhají stavební práce na pokládce nových konstrukčních vrstev na vozovce, včetně ložné a obrusné vrstvy živice. Dále probíhá pokládka dlažby na parkovacích stáních a chodnících, překládka veřejného osvětlení a byly zahájeny práce na úpravách zeleně.

 • Zhotovitel

  SWIETELSKY stavební s.r.o.

 • Zodpovědný pracovník za zhotovitele

  Ing. Vlastimil Štěpanovský

 • Zodpovědný pracovník za Brněnské komunikace

  Ing. Ctibor Pechart