Rekonstrukce komunikace - Zklidnění Bzenecké ulice

 • Lokalizace dle ÚMČ

  Vinohrady

 • Začátek

  01. 08. 2019

 • Konec

  30. 11. 2019

 • Popis

  V rámci stavby bude provedena oprava komunikačních ploch na ulici Bzenecké. Součástí oprav je vozovka, chodníky a vybudování nových kolmých parkovacích stání.

 • Aktuální stav

  Na pravé straně bylo dokončeno nové kolmé parkovací stání a samostatný chodník v km 0,000- 0,070. V rámci realizace parkovacího stání byla provedena ochrana kabelů VN a NN.

 • Zhotovitel

  ZEMAKO, s.r.o.

 • Zodpovědný pracovník za zhotovitele

  Ing. Evžen Kolouch

 • Zodpovědný pracovník za Brněnské komunikace

  Ing. Ctibor Pechart