Rekonstrukce komunikací Bezpečná cesta do škol – ZŠ Horácké nám. rekonstrukce dětského dopravního hřiště

 • Lokalizace dle ÚMČ

  Řečkovice a Mokrá Hora

 • Začátek

  01. 07. 2019

 • Konec

  20. 01. 2020

 • Popis

  Projekt rekonstrukce „Dětského dopravního hřiště ZŠ Horácké náměstí Brno (DDH). Rekonstrukce DDH je financována z rozpočtu statutárního města Brna. Byla provedena výměna povrchů dopravního hřiště, úprava parkovacích ploch v areálu; 1400 m2, doplnění obrubníků v celé délce okrajů vozovky 710 m (tl.10 cm), oprava stávajících chodníků 130 m2, rekonstrukce světelné signalizace, realizace vodorovného a svislého dopravního značení, obměna vybavení objektu DDH mobiliářem, doplnění stojanů na kola, vybudování zařízení pro úschovu a drobného zařízení pro výcvik jízdy zručnosti na kole (garáž), úprava zeleně, obměna veřejného osvětlení a výměna kanalizačních vpustí. Byla provedena oprava vjezdu do areálu a sanace oplocení.

 • Aktuální stav

  V současné době se dokončuje výstavba garáže.

 • Zhotovitel

  Brněnské komunikace a.s.

 • Zodpovědný pracovník za zhotovitele

  Martin Glaser, Vladimír Bielko