Rekonstrukce požární zbrojnice Brno-Žebětín

 • Lokalizace dle ÚMČ

  Žebětín

 • Začátek

  30. 07. 2021

 • Konec

  29. 07. 2022

 • Popis

  Jedná se o rekonstrukci stávajícího objektu Hasičské zbrojnice. Po demolici stávajícího objektu bude vydován nový objekt, který bude vyzděn z pórobetonových tvárnic a betonových tvárnic ztraceného bednění. Jako finální povrchová úprava je navržena minerální probarvená omítka ve světlešedém provedení, doplněná fasádním obkladem z cementotřískových desek v základním šedém odstínu RAL 7043. Tento obklad bude z vizuálních důvodů a architektonické koncepce aplikován také na plechová garážová sekční vrata. Fasáda objektu bude doplněna o prosklené dřevěné výplně oken a dveří. Střešní krytina je navržena plechová.

 • Aktuální stav

  Pokračují práce na objektu SO 04 Vodovodní přípojka, na SO 01 Hlavní objekt. Dále pokračují práce na rozvodech VZT, ZTI, elektroinstalaci, vnitřních rozvodech plynu, ústředním topení, vnitřních omítkách. Byly zahájeny práce na vodorovných konstrukcích, obkladech a dlažbách.

 • Zhotovitel

  PS Brno s.r.o.

 • Zodpovědný pracovník za zhotovitele

  Ing. Tomáš Kleveta

 • Zodpovědný pracovník za Brněnské komunikace

  Ing. Denis Owczarzy