Rezkova - souvislá údržba chodníku

 • Lokalizace dle ÚMČ

  Střed

 • Konec

  30. 06. 2018

 • Popis

  Stavební úpravy spočívají v odstranění stávajícího povrchu chodníku z kamenné kostky a předlažby povrchu ze stávající kamenné kostky

 • Zhotovitel

  H.K.U., spol. s.r.o., stavební společnost, Poděbradova 289/113, 612 00 Brno

 • Zodpovědný pracovník za zhotovitele

  Pavel Mokrý - tel. 608 776 932

 • Zodpovědný pracovník za Brněnské komunikace

  Ing. Jana Rutová