Řízení dopravy a sběr dopravních dat, 2.etapa - Rekonstrukce světelného signalizačního zařízení (SSZ) - dílčí část 3 - křižovatky 0.10 Kounicova-Moravské náměstí

 • Lokalizace dle ÚMČ

  Střed

 • Začátek

  01. 07. 2020

 • Konec

  12. 09. 2020

 • Popis

  Jedná se o rekonstrukci SSZ 0.10 Kounicova-Moravské náměstí, včetně připojení a odzkoušení jejího dopravního řízení z dopravního počítače SCALA instalovaného na Centrálním technickém dispečinku společnosti Brněnské komunikace a.s.

 • Aktuální stav

  Staveniště bylo předáno zhotoviteli.

 • Zhotovitel

  AŽD Praha s.r.o.

 • Zodpovědný pracovník za zhotovitele

  Ing. Jan Panáček

 • Zodpovědný pracovník za Brněnské komunikace

  Ing. Oldřich Střítecký