Rozšíření výukových kapacit v ZŠ Slovanské nám. 2, Brno - ORG 5340

 • Lokalizace dle ÚMČ

  Královo pole

 • Začátek

  14. 06. 2019

 • Konec

  30. 08. 2019

 • Popis

  Jedná se o stavební úpravy v suterénu objektu a vybudování sociálního zázemí.

 • Aktuální stav

  Pokračují práce na opravách stávajících omítek, sanaci obvodových stěn v I. PP a instalace inženýrských sítí. V Radě města Brna projednán dodatek na změnové práce.

 • Zhotovitel

  QDS Group a.s.

 • Zodpovědný pracovník za zhotovitele

  Ing. Lubor Havlík

 • Zodpovědný pracovník za Brněnské komunikace

  Ing. Denis Owczarzy