Sedláčkova (Jedovnická - Houbalova) - souvislá údržba vozovky

 • Lokalizace dle ÚMČ

  Líšeň

 • Začátek

  02. 09. 2019

 • Konec

  30. 11. 2019

 • Popis

  Stavební úpravy vozovky spočívají v obrusu staré vozovky a nahrazení novou obrusnou vrstvou. Provede se výměna všech stávajících silničních obrubníků a nahradí se novými betonovými silničními obrubami s uložením do betonu.

 • Aktuální stav

  Probíhá výměna obrub a pokládka přídlažby.

 • Zhotovitel

  Firesta-Fišer

 • Zodpovědný pracovník za zhotovitele

  Alexandr Freml

 • Zodpovědný pracovník za Brněnské komunikace

  Ing. Jana Rutová