Snížení energetické náročnosti DS Věstonická

 • Lokalizace dle ÚMČ

  Židenice

 • Začátek

  30. 08. 2019

 • Konec

  30. 08. 2020

 • Popis

  Předmětem projektové dokumentace je zateplení fasády, zateplení střešního pláště, z důvodu snížení energetické náročnosti budovy. Další stavební práce navazují na úpravy, v rámci zateplení objektu A.1.2.(hromosvody, úpravy vstupů, oplechování apod).

 • Aktuální stav

  Po výzvě objednatele na obnovení prací reagoval zhotovitel předpokládaným termínem obnovy prací v srpnu 2020.

 • Zhotovitel

  TOMIreko, s.r.o.

 • Zodpovědný pracovník za zhotovitele

  Ing. Josef Dvořák

 • Zodpovědný pracovník za Brněnské komunikace

  Vladimíra Slabá