Souvislá údržba vozovky na ulici Libušina třída v úseku Jírovcova - Žebětínská

 • Lokalizace dle ÚMČ

  Kohoutovice

 • Začátek

  11. 11. 2019

 • Konec

  30. 09. 2020

 • Popis

  Jedná se souvislou obnovu krytu vozovky, včetně znovu osazení kamenných obrub. Součástí akce je i obnova nástupišť všech zastávek MHD v obvodu stavby. Na zastávkách budou použity nové kaselské obrubníky výšky 16 cm.

 • Aktuální stav

  Dokončeny práce na výměně asfaltových vrstev na betonových zastávkách MHD. Od 1.9.2020 bude probíhat výstavba zvýšených středových ostrůvků přechodů pro chodce a bude dokončeno trvalé dopravní značení.

 • Zhotovitel

  Brněnské komunikace a.s.

 • Zodpovědný pracovník za zhotovitele

  Ing. Martin Glaser

 • Zodpovědný pracovník za Brněnské komunikace

  Petr Bauer