Srbská - souvislá údržba chodníku

 • Lokalizace dle ÚMČ

  Královo pole

 • Konec

  30. 06. 2018

 • Popis

  Stavební úpravy spočívají v odstranění stávajícího povrchu chodníku (granit 30/30) , úpravy pláně a vybudování povrchu z nové betonové dlažby

 • Zhotovitel

  ZNAKOM s.r.o., Zengrova 4, 615 00 Brno

 • Zodpovědný pracovník za zhotovitele

  Radek Suchomel - tel.602 593 383

 • Zodpovědný pracovník za Brněnské komunikace

  Ing. Jana Rutová