Stavební úpravy “Atria“ a navazujících ploch Waldorfské základní a mateřské školy (ORG 5477)

 • Lokalizace dle ÚMČ

  Žabovřesky

 • Začátek

  01. 11. 2021

 • Konec

  30. 06. 2022

 • Popis

  V rámci Projektu má být provedena úprava Atria, která bude sloužit jako venkovní učebna, přestávkový prostor, prostor pro společné setkávání. Velká část Atria bude zatravněna a osázena vegetací. Atrium bude vybaveno 13 druhy výukových prvků a vše bude bezbariérové. Vznikne bezpečný venkovní prostor s 9 výukovými prvky, 1 demonstrační učebnou („amfiteátr“) a 1 venkovním demonstračním jezírkem, a dále krytá průchozí učebna s 3 výukovými prvky, která nahradí stávající krček a spojí obě budovy.

 • Aktuální stav

  Pokračují stavební činnosti na SO 05.1 kanalizace, SO 05.2 přeložka plynu, SO 05.3 vodovod a SO 05.4 elektro.

 • Zhotovitel

  3V & H, s.r.o

 • Zodpovědný pracovník za zhotovitele

  Ing. Milan Velecký

 • Zodpovědný pracovník za Brněnské komunikace

  Dušan Crha