Stavební úpravy krytého plaveckého bazénu Ponávka

 • Lokalizace dle ÚMČ

  Střed

 • Začátek

  23. 04. 2019

 • Konec

  23. 01. 2020

 • Popis

  Jedná se o zateplení obvodového pláště včetně výměny suteréních okenních výplní.

 • Aktuální stav

  Pokračují práce na zateplení západní fasády, probíhá výroba okenních výplní a pokračují práce na vnitřních úpravách.

 • Zhotovitel

  KALAHA a.s.

 • Zodpovědný pracovník za zhotovitele

  Ing. Libor Šťasta

 • Zodpovědný pracovník za Brněnské komunikace

  Bc. Marie Navrátilová