Stavební úpravy MŠ Laštůvkova

 • Lokalizace dle ÚMČ

  Bystrc

 • Začátek

  05. 08. 2019

 • Konec

  05. 04. 2020

 • Popis

  Navržené stavební úpravy jsou zaměřeny na snížení energetické náročnosti objektu mateřské školy. Úpravy zahrnují výměnu nevyhovujících výplní otvorů, zateplení fasády, zateplení soklové části objektu, zateplení střechy a instalaci nuceného větrání s umístěním jednotky v interiéru.

 • Aktuální stav

  Stavební práce před dokončením. Rada města Brna projednává dodatek ke smlouvě o dílo na 4 změnové listy stavby.

 • Zhotovitel

  Moravská stavební unie-MSU s.r.o.

 • Zodpovědný pracovník za zhotovitele

  Ing. Marian Pala

 • Zodpovědný pracovník za Brněnské komunikace

  Ing. Denis Owczarzy